הרשמה

יום שלישי | ג' בטבת | 11 בדצמבר  |  22:00 - 20:30
הילכו שניים- פרשנות משפטית ופרשנות הלכתית
נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' אהרון ברק
מגיב: פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית
יו"ר: פרופ' אלחנן ריינר, הספרייה הלאומית